דילוג לתוכן העמוד

מוזיאון תל אביב לאמנות מציג לראשונה תערוכה העוסקת ב־NFT. אנו מזמינים את כל מי שבבעלותם NFT ומעוניינים להציעם לתצוגה לפנות אלינו. מתוך ההצעות ייבחרו מספר עבודות שיכללו בתצוגה הווירטואלית.

שלב ראשון — שליחת הצעה

יש לפנות במייל לכתובת [email protected] הכוללת את הפרטים הבאים:

  1. קובץ NFT (דימוי)
  2. שם העבודה או הסדרה
  3. שם היוצר/ת או כינוי
  4. פרטי קשר של המשאיל/ה (שם, כתובת מייל ומספר טלפון)
  • ניתן להציע יותר מ־NFT אחד. (יש לשלוח פרטים לגבי כל קובץ בנפרד)

במידה והצעתכם תתקבל,

שלב שני — ניצור קשר להשאלת ה- NFT לתצוגה

בשלב זה, יהיה צורך בהעברת הפרטים הבאים למוזיאון לצורך התערוכה ובאתר התערוכה

  1. חוזה חכם (Smart contract interaction)
  2. Token ID

מצפים להצעותיכם.

מובהר כי כל עבודה שתוגש, הינה וכן תישאר בבעלותו הבלעדית של המגיש.

הזמנה זו וכן כלל ההצעות וההגשות שלך למוזיאון לא יבטיחו שכל עבודה שהגשתכם תיבחר ו/או תוצג במוזיאון. בחירת ההצעות אשר יוצגו בסופו של דבר הינה לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המוזיאון.

בחירת העבודה על ידי המוזיאון, וכן כל דיון או ההתכתבות בין הצדדים, לא יהוו או ירמזו על התחייבות או מחוייבות בין הצדדים להתקשר בהסכם כלשהו. אם בעתיד, הצדדים יבחרו להתקשר בהסכם מחייב, ההדבר יצוין במסמך נפרד שייחתם בעניין.

פרטים נוספים

התערוכה תפתח ביוני/יולי 2022

ניתן להציע NFT עד לתאריך ה־14/5/22

להגשת הצעה: [email protected]