סגור זמנית, המוזיאון ייפתח מחדש ב־2/6/20
ב־2/6/20 שבים ליהנות מתערוכות המוזיאון ומאוספיו
ג׳ף קונס: ערך מוחלט / מאוסף מרי וחוזה מוגרבי